• 070-586 89 96
 • info@varalovsgardsbutik.se
 • Helsingborgsvägen 434, 262 96 Ängelholm

Entrepenadkörning

Varalövs gård utför även körning på entreprenad.

 • Tröskning med 18 fots tröska.
 • Sillinläggningar från DönaredalenSnöröjning och sandning.
 • Transporter med traktor och vagn.

Släputhyrning

 • Släp med platskåpa (1 000 kg).
 • Stort grindsläp (1 000 kg).
 • Litet grindsläp (750 kg).

Kontakta oss

 • Carina
 • 070-586 89 96
 • info@varalovsgardsbutik.se
 • Thord
 • 070-324 40 19
 • info@varalovsgardsbutik.se

Varalövs Gårdsbutik

 • Måndag-Fredag: 8-19
 • Lördag-Söndag: 8-17